วัชรพล ปันอิ่น (ไอซ์)

Username
Password

ชื่อ : วัชรพล ปันอิ่น

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Snare

ชื่อเล่น : ไอซ์

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : กีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากพัฒนาความสามารถทางด้านดนตรีมากขึ้น


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Snare