ทักขิไณย  ตราทอง (เบ๊นซ์)

Username
Password

ชื่อ : ทักขิไณย  ตราทอง

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Clarinet

ชื่อเล่น : เบ๊นซ์

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : ตีปิงปอง

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเล่นเครื่องดนตรี


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Clarinet