วชิรวิทย์ ศิริพักตร์ (เปตอง)

Username
Password

ชื่อ : วชิรวิทย์ ศิริพักตร์

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : เปตอง

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีประสบการณ์มากขึ้น


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum