นพอนันต์ บุญโกย (นาย)

Username
Password

ชื่อ : นพอนันต์ บุญโกย

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Clarinet

ชื่อเล่น : นาย

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : กีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากหาความรู้จากเครื่องดนตรี


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Clarinet