ดนุเดช กงงอน (ต้า)

Username
Password

ชื่อ : ดนุเดช กงงอน

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : ต้า

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : เล่นกีฬา

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากได้ความรู้มากขึ้น


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone