วิษณุ แซ่ฝุ่ง (ใจ๋)

Username
Password

ชื่อ : วิษณุ แซ่ฝุ่ง

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Trombone

ชื่อเล่น : ใจ๋

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพราะอยากเก่งขึ้น


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trombone