ชัญญานุช ศิริสรรพ (ออม)

Username
Password

ชื่อ : ชัญญานุช ศิริสรรพ

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Horn

ชื่อเล่น : ออม

ประสบการณ์ : มากกว่า 2 ปี

ความสามารถ : เต้น

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากรู้จักดนตรีให้มากกว่านี้


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Horn