กมลพรรณ แซ่ฝุ่ง (เอิร์น)

Username
Password

ชื่อ : กมลพรรณ แซ่ฝุ่ง

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Flute

ชื่อเล่น : เอิร์น

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : เพราะอยากพัฒนาตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Flute