สุทธิพร โคตรนรินทร์
admin สพป.เลย เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
107
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ฉันทนี รัตนเมือง
บ้านนาหมูม่น
เข้าระบบ 209 ครั้ง
อันดับ 2
จิตรลดา ศิริกุลวิริยะ
บ้านหนองอุมลัว
เข้าระบบ 200 ครั้ง
อันดับ 3
นภาพร ศรีบุญ
บ้านโป่ง
เข้าระบบ 151 ครั้ง
อันดับ 4
จำเนียร จำรัสกลาง
บ้านแก่ง
เข้าระบบ 145 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net