ณัฐจรีย์ กาญจนรจิต
admin สพป.เลย เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
157
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.09%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 30.10%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
กิ่งกาญจน์ สร้อยจันดา
บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพ
เข้าระบบ 138 ครั้ง
อันดับ 2
วัลภา แสนพงษ์
บ้านโคกขมิ้น
เข้าระบบ 116 ครั้ง
อันดับ 3
วรรณา ลีแวง
บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งส
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 4
นิตยา เพ็งสุข
ชุมชนบ้านทรายขาว
เข้าระบบ 78 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net