เกื้อกูล อาจแก้ว
admin สพป.เลย เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
146
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 46.23%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สุภาภรณ์ วิปัสสา
บ้านห้วยกระทิง
เข้าระบบ 260 ครั้ง
อันดับ 2
สุดาณีย์ พรมขัดจา
บ้านบุฮม
เข้าระบบ 172 ครั้ง
อันดับ 3
จันทร์นภา โสภา
บ้านนาดินดำ
เข้าระบบ 146 ครั้ง
อันดับ 4
ทัศธมณฑ์ เพ็งพันธ์
บ้านน้ำมี
เข้าระบบ 139 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net