วรนุช โลมาแจ่ม
admin สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
158
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 36.55%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
นงนุช สุวานิช
วัดศิริสุขาราม
เข้าระบบ 213 ครั้ง
อันดับ 2
พรทิพย์ ชูจันทร์
วัดลาดชะโด (ประกาศวิ
เข้าระบบ 166 ครั้ง
อันดับ 3
พัชริดา โฮมหุ้มแก้ว
วัดเศวตศิลาราม
เข้าระบบ 162 ครั้ง
อันดับ 4
กาญจนา การสมทรัพย์
วัดเจ้าเจ็ดใน
เข้าระบบ 149 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net