พนิดา สุดจะคอย
admin สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
177
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 29.80%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
นวพร อินทร์ทองดี
วัดจำปา อุทัย
เข้าระบบ 465 ครั้ง
อันดับ 2
ศิริวรรณ คงเพียรธรรม
บ้านสร้าง (สำริต ภู่
เข้าระบบ 131 ครั้ง
อันดับ 3
มาริสา มุ่งมาต
วัดโคกโพธิ์
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 4
ติชาทิพย์ โสมะภีร์
วัดหนองน้ำส้ม (เจียน
เข้าระบบ 84 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net