ธีราภรณ์ อรจันทร์
admin สพป.อุบลราชธานี เขต 5
 
จำนวนโรงเรียน
254
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
หทัยรัตน์ สร้อยสิงห์
บ้านยางใหญ่
เข้าระบบ 290 ครั้ง
อันดับ 2
อริยา หิมะคุณ
บ้านโนนเขืองจงเจริญ
เข้าระบบ 256 ครั้ง
อันดับ 3
อนุสรา สะวานนท์
บ้านหนองสำราญ
เข้าระบบ 253 ครั้ง
อันดับ 4
เพ็ญพรรณ ประสานสิน
ชุมชนบ้านหนองยาว
เข้าระบบ 237 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net