วิวรรธนี เฉลิมทอง
admin สพป.อุบลราชธานี เขต 4
 
จำนวนโรงเรียน
142
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ศรีสุภา บุตรดาโจม
บ้านหว้านแกเจริญ
เข้าระบบ 223 ครั้ง
อันดับ 2
ชิรีญา จันทบุตร
บ้านคำสว่าง
เข้าระบบ 214 ครั้ง
อันดับ 3
บุษบา พลโสภา
บ้านท่าลาด
เข้าระบบ 186 ครั้ง
อันดับ 4
ไพลิน คำภาปัตน์
บ้านวังคกอูบมุง
เข้าระบบ 141 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net