เบญญาภา ชุมเพ็ชร์
admin สพป.อุบลราชธานี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
217
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 38.82%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ทัศนีย์ สิมาพันธ์
บ้านไทรย้อย
เข้าระบบ 441 ครั้ง
อันดับ 2
กาญจนา คำประภา
บ้านนาแวง
เข้าระบบ 347 ครั้ง
อันดับ 3
นิตยา เชื้อจำพร
บ้านนาขนัน
เข้าระบบ 347 ครั้ง
อันดับ 4
ธันญานัทธ์ ทาวะรมย์
บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร
เข้าระบบ 253 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net