เพ็ญประภา บรรเทา
admin สพป.อุบลราชธานี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
239
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
อนุศิลป์ ถนอมลาภ
บ้านขามใหญ่
เข้าระบบ 189 ครั้ง
อันดับ 2
นางนวลจันทร์ g0nvl6-
บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเ
เข้าระบบ 140 ครั้ง
อันดับ 3
รัตนา พัฒนชัย
ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)
เข้าระบบ 131 ครั้ง
อันดับ 4
อุบลรักษ์ เจริญศิลป์
บ้านศรีบัว
เข้าระบบ 131 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net