พรพิศ กาญจนีย์
admin สพป.อำนาจเจริญ
 
จำนวนโรงเรียน
252
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 46.03%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ทิพวรรณ มณีจักร
บ้านสร้างถ่อ
เข้าระบบ 246 ครั้ง
อันดับ 2
กันยลักษมิ์ นวลอินทร์
บ้านกุดปลาดุก
เข้าระบบ 223 ครั้ง
อันดับ 3
วิไล บุญพิพัฒน์
ไม้กลอนดอนหวาย
เข้าระบบ 213 ครั้ง
อันดับ 4
พรมมาลา ขจัดมลทิน
บ้านโคกเลาะ
เข้าระบบ 206 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net