ศิริพร ชัยภูมี
admin สพป.อุดรธานี เขต 4
 
จำนวนโรงเรียน
143
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองอุดรธานี
 2. อำเภอกุดจับ
 3. อำเภอหนองวัวซอ
 4. อำเภอกุมภวาปี
 5. อำเภอโนนสะอาด
 6. อำเภอหนองหาน
 7. อำเภอทุ่งฝน
 8. อำเภอไชยวาน
 9. อำเภอศรีธาตุ
 10. อำเภอวังสามหมอ
 11. อำเภอบ้านดุง
 12. อำเภอบ้านผือ
 13. อำเภอน้ำโสม
 14. อำเภอเพ็ญ
 15. อำเภอสร้างคอม
 16. อำเภอหนองแสง
 17. อำเภอนายูง
 18. อำเภอพิบูลย์รักษ์
 19. อำเภอกู่แก้ว
 20. อำเภอประจักษ์ศิลปาคม


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 92.13%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.อุดรธานี เขต 4

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


16.95%
จำนวนนักเรียน  13,454 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  578 4.30
เตี้ย  444 3.30
เริ่มอ้วน+อ้วน  795 5.91
ผอม+เตี้ย  268 1.99
อ้วน+เตี้ย  195 1.45
ไม่มีภาวะ  11,174 ร้อยละ 83.05


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
พิมพ์จุฑา เกษแก้ว
บ้านดงบัง
เข้าระบบ 196 ครั้ง
อันดับ 2
ปฏิพัทธ์ เกษรัตน์
บ้านกานต์สามัคคี
เข้าระบบ 180 ครั้ง
อันดับ 3
วาปี ไชยยืน
ชุมชนสงเคราะห์
เข้าระบบ 137 ครั้ง
อันดับ 4
จิราภรณ์ เหล็กกล้า
บ้านหนองฆ้องนาสีนวล
เข้าระบบ 109 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net