ศิริพร ชัยภูมี
admin สพป.อุดรธานี เขต 4
 
จำนวนโรงเรียน
143
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 44.06%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
พิมพ์จุฑา เกษแก้ว
บ้านดงบัง
เข้าระบบ 194 ครั้ง
อันดับ 2
ปฏิพัทธ์ เกษรัตน์
บ้านกานต์สามัคคี
เข้าระบบ 170 ครั้ง
อันดับ 3
วาปี ไชยยืน
ชุมชนสงเคราะห์
เข้าระบบ 135 ครั้ง
อันดับ 4
จิราภรณ์ เหล็กกล้า
บ้านหนองฆ้องนาสีนวล
เข้าระบบ 107 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net