ชรินทร์ทิพย์ สิงห์บุญมี
admin สพป.อุดรธานี เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
203
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 47.29%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
เกียรติศักดิ์ ศิริบูรณ์
บ้านม่วง(หนองหาน)
เข้าระบบ 242 ครั้ง
อันดับ 2
นำพร พิมรินทร์
บ้านสะแบง
เข้าระบบ 221 ครั้ง
อันดับ 3
จิรานันท์ จำปานวน
ร่มเกล้า 2
เข้าระบบ 161 ครั้ง
อันดับ 4
กรรณิการ์ บุรีเพีย
บ้านคำเจริญ
เข้าระบบ 160 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net