นิติ แกว่นกสิกร
admin สพป.อุทัยธานี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
125
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 49.40%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
จันทรนีย์ มานะการณ์
บ้านหินงามสามัคคี
เข้าระบบ 195 ครั้ง
อันดับ 2
จิรดา สายน้ำเงิน
วัดทองหลาง
เข้าระบบ 156 ครั้ง
อันดับ 3
บุญช่วย วิมลพันธุ์
วัดทัพหมัน
เข้าระบบ 127 ครั้ง
อันดับ 4
พรนภา ทิพยัคฆ์
บ้านหนองอาสา
เข้าระบบ 114 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net