รัฐพร งามรุ่งโรจน์
admin สพป.อ่างทอง
 
จำนวนโรงเรียน
144
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองอ่างทอง
 2. อำเภอไชโย
 3. อำเภอป่าโมก
 4. อำเภอโพธิ์ทอง
 5. อำเภอแสวงหา
 6. อำเภอวิเศษชัยชาญ
 7. อำเภอสามโก้


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 96.01%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.อ่างทอง

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


35.83%
จำนวนนักเรียน  14,863 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  816 5.49
เตี้ย  445 2.99
เริ่มอ้วน+อ้วน  2,489 16.75
ผอม+เตี้ย  360 2.42
อ้วน+เตี้ย  1,216 8.18
ไม่มีภาวะ  9,537 ร้อยละ 64.17


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
วาสนา ขมาลักษณ์อัตชัย
วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังส
เข้าระบบ 182 ครั้ง
อันดับ 2
ประจิตรา บุญศิริ
อนุบาลวัดสระเกษ(หลวง
เข้าระบบ 179 ครั้ง
อันดับ 3
chuleerat buddawong
วัดอบทม (อบทมวิทยาปร
เข้าระบบ 157 ครั้ง
อันดับ 4
สุรีย์พร วงษ์เปีย
วัดโพทูล
เข้าระบบ 157 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net