รัฐพร งามรุ่งโรจน์
admin สพป.อ่างทอง
 
จำนวนโรงเรียน
144
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 40.97%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
วาสนา ขมาลักษณ์อัตชัย
วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังส
เข้าระบบ 178 ครั้ง
อันดับ 2
ประจิตรา บุญศิริ
อนุบาลวัดสระเกษ(หลวง
เข้าระบบ 170 ครั้ง
อันดับ 3
chuleerat buddawong
วัดอบทม (อบทมวิทยาปร
เข้าระบบ 157 ครั้ง
อันดับ 4
สุรีย์พร วงษ์เปีย
วัดโพทูล
เข้าระบบ 153 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net