จุฑามาส พงษ์โนรี
admin สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
76
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ณัฐพล สุวรรณชื่น
ท่าแฝกอนุสรณ์ 4
เข้าระบบ 113 ครั้ง
อันดับ 2
ชนิดา เบี้ยวน้อย
บ้านห้วยมุ่น
เข้าระบบ 87 ครั้ง
อันดับ 3
หนูเพียร สิมมา
ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้า
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 4
ธิดารัตน์ มรม่วง
ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
เข้าระบบ 61 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net