พิศมัย สุขศรี
admin สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
148
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 34.29%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ศุภาพิชญ์ พุ่มสิริโรจน์
สามัคคีวิทยา
เข้าระบบ 623 ครั้ง
อันดับ 2
เตือนใจ วรรณภักตร์
หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศ
เข้าระบบ 145 ครั้ง
อันดับ 3
วราภรณ์ กรรขำ
บ้านแสนขัน
เข้าระบบ 126 ครั้ง
อันดับ 4
ภาสะพล ลาลี
บ้านวังเบน(ภูธรอุปถั
เข้าระบบ 103 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net