ญานิชศา บางเมืองแสน
admin สพป.หนองคาย เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
105
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 31.19%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ไพรวัลย์ จันทนา
บ้านหนองคอน
เข้าระบบ 171 ครั้ง
อันดับ 2
วันเพ็ญ จงรักษ์
อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
เข้าระบบ 148 ครั้ง
อันดับ 3
สุภารัตน์ สุทธิสาร
ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรร
เข้าระบบ 148 ครั้ง
อันดับ 4
สาวิณี ศรีสุจันทร์
บ้านกลุ่มพัฒนา
เข้าระบบ 120 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net