นิตยา ธรรมนาม
admin สพป.สุรินทร์ เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
233
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 99.25%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 28.76%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ภัศรา เชื้อสายดวง
บ้านตาเสาะ
เข้าระบบ 196 ครั้ง
อันดับ 2
อดิศร ปวงศิริ
นิคมสร้างตนเองปราสาท
เข้าระบบ 123 ครั้ง
อันดับ 3
ตะวัน เชี่ยวชาญ
บ้านอาวอก
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 4
จอมศรี ผิวหอม
บ้านกล้วย
เข้าระบบ 86 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net