สายทอง สุระสังข์
admin สพป.สุรินทร์ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
218
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองสุรินทร์
 2. อำเภอชุมพลบุรี
 3. อำเภอท่าตูม
 4. อำเภอจอมพระ
 5. อำเภอปราสาท
 6. อำเภอกาบเชิง
 7. อำเภอรัตนบุรี
 8. อำเภอสนม
 9. อำเภอศีขรภูมิ
 10. อำเภอสังขะ
 11. อำเภอลำดวน
 12. อำเภอสำโรงทาบ
 13. อำเภอบัวเชด
 14. อำเภอพนมดงรัก
 15. อำเภอศรีณรงค์
 16. อำเภอเขวาสินรินทร์
 17. อำเภอโนนนารายณ์


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 99.43%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 60.32%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.สุรินทร์ เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


19.22%
จำนวนนักเรียน  463 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  25 5.40
เตี้ย  16 3.46
เริ่มอ้วน+อ้วน  39 8.42
ผอม+เตี้ย  6 1.30
อ้วน+เตี้ย  3 0.65
ไม่มีภาวะ  374 ร้อยละ 80.78


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
กิตติพันธ์ ทองศรี
บ้านโพนขวาว
เข้าระบบ 136 ครั้ง
อันดับ 2
ดวงเนตร ปานเพ็ชร
ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิท
เข้าระบบ 122 ครั้ง
อันดับ 3
สุรีพร ธรรมนุช
บ้านขี้เหล็กโนนจาน
เข้าระบบ 111 ครั้ง
อันดับ 4
เสาวคนธ์ บุญมั่น
บ้านหนองแวง(ท่าตูม)
เข้าระบบ 108 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net