นันธิชัย หิรัญวงษ์
admin สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
128
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
กาญจนา สุนันท์ชัย
พัฒนาปากน้ำ
เข้าระบบ 270 ครั้ง
อันดับ 2
ชนิดา ลวรณวงษ์
วัดดอนไร่
เข้าระบบ 237 ครั้ง
อันดับ 3
นฤมล ภูฆัง
วัดดอนสำโรง
เข้าระบบ 222 ครั้ง
อันดับ 4
สมใจ เข็มเพ็ชร
วัดหนองทราย
เข้าระบบ 170 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net