นิสา อบจันทร์ฉาย
admin สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
134
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 35.45%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ฐิติยา รัตนายน
วัดไชยนาราษฎร์
เข้าระบบ 234 ครั้ง
อันดับ 2
นิตยา สอดสี
วัดหนองแจง
เข้าระบบ 115 ครั้ง
อันดับ 3
เบ็ญจา ด้วงอินทร์พงษ์
วัดสระด่าน
เข้าระบบ 89 ครั้ง
อันดับ 4
นางสาวเบญจวรรณ อนุรักษ์จันทรา
วัดราษฎรบำรุง
เข้าระบบ 88 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net