อรุณพร กัลย์จารึก
admin สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
135
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ปาณิดา สุวรรณศรี
วัดตะลุ่ม
เข้าระบบ 187 ครั้ง
อันดับ 2
กัณฑิมา ศรีอุดม
สุพรรณภูมิ
เข้าระบบ 138 ครั้ง
อันดับ 3
จันทรา สง่างาม
บ้านบางกุ้ง
เข้าระบบ 133 ครั้ง
อันดับ 4
ทองหยิบ เหมือนแก้ว
บ้านหนองสรวง
เข้าระบบ 125 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net