สุภาภรณ์ สันธนะวิทย์
admin สพป.สมุทรปราการ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
72
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 39.93%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สมพร บุษบา
วัดโยธินประดิษฐ์
เข้าระบบ 177 ครั้ง
อันดับ 2
ปวีณา อาษา
คลองมหาวงก์
เข้าระบบ 126 ครั้ง
อันดับ 3
วัชราภรณ์ ผลถาวร
วัดครุใน
เข้าระบบ 105 ครั้ง
อันดับ 4
มัลลิกา ทรายแหลมทอง
อนุบาลสุขสวัสดิ์
เข้าระบบ 96 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net