สุภาภรณ์ สันธนะวิทย์
admin สพป.สมุทรปราการ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
72
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองสมุทรปราการ
 2. อำเภอบางบ่อ
 3. อำเภอบางพลี
 4. อำเภอพระประแดง
 5. อำเภอพระสมุทรเจดีย์
 6. อำเภอบางเสาธง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.สมุทรปราการ เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


26.03%
จำนวนนักเรียน  1,821 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  146 8.02
เตี้ย  44 2.42
เริ่มอ้วน+อ้วน  222 12.19
ผอม+เตี้ย  56 3.08
อ้วน+เตี้ย  6 0.33
ไม่มีภาวะ  1,347 ร้อยละ 73.97


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
สมพร บุษบา
วัดโยธินประดิษฐ์
เข้าระบบ 202 ครั้ง
อันดับ 2
ปวีณา อาษา
คลองมหาวงก์
เข้าระบบ 137 ครั้ง
อันดับ 3
วัชราภรณ์ ผลถาวร
วัดครุใน
เข้าระบบ 107 ครั้ง
อันดับ 4
มัลลิกา ทรายแหลมทอง
อนุบาลสุขสวัสดิ์
เข้าระบบ 103 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net