กรกนก ชุ่มใจศรี
admin สพป.สระบุรี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
136
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สุภารัตน์ อยู่เอี่ยม
วัดโพนทอง
เข้าระบบ 519 ครั้ง
อันดับ 2
นางสาวมะลิวัลย์ แจ่มใส
อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่
เข้าระบบ 211 ครั้ง
อันดับ 3
เพ็ญแข บำรุงจิตร์
บ้านซับพริก
เข้าระบบ 185 ครั้ง
อันดับ 4
ลัดดาวัลย์ มูลผล
อนุบาลวังม่วง
เข้าระบบ 181 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net