กรกนก ชุ่มใจศรี
admin สพป.สระบุรี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
135
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองสระบุรี
 2. อำเภอแก่งคอย
 3. อำเภอหนองแค
 4. อำเภอวิหารแดง
 5. อำเภอหนองแซง
 6. อำเภอบ้านหมอ
 7. อำเภอดอนพุด
 8. อำเภอหนองโดน
 9. อำเภอพระพุทธบาท
 10. อำเภอเสาไห้
 11. อำเภอมวกเหล็ก
 12. อำเภอวังม่วง
 13. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.สระบุรี เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
สุภารัตน์ อยู่เอี่ยม
วัดโพนทอง
เข้าระบบ 521 ครั้ง
อันดับ 2
นางสาวมะลิวัลย์ แจ่มใส
อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่
เข้าระบบ 221 ครั้ง
อันดับ 3
เพ็ญแข บำรุงจิตร์
บ้านซับพริก
เข้าระบบ 189 ครั้ง
อันดับ 4
ลัดดาวัลย์ มูลผล
อนุบาลวังม่วง
เข้าระบบ 187 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net