นิภา กิตติพลจักร
admin สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
154
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 43.34%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
จีรวรรณ คงแก้ว
บ้านปากสาย
เข้าระบบ 124 ครั้ง
อันดับ 2
กฤษณา ครุฑธามาศ
บ้านเกาะน้อย
เข้าระบบ 123 ครั้ง
อันดับ 3
อุษณี โชติช่วง
นาสาร
เข้าระบบ 121 ครั้ง
อันดับ 4
สาลิณี เวชกุล
บ้านคลองพังกลาง
เข้าระบบ 117 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net