สุนันทินี ปลักปลา
admin สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
119
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ศุภรัตน์ ช่อไม้
บ้านศรีธนู
เข้าระบบ 179 ครั้ง
อันดับ 2
สารภี คงเรือง
บ้านคลองคราม
เข้าระบบ 115 ครั้ง
อันดับ 3
เสาวนีย์ นุ้ยบุตร
วัดเขานางเภา
เข้าระบบ 115 ครั้ง
อันดับ 4
บําเพ็ญ ปานแดง
บ้านหนองเปล
เข้าระบบ 104 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net