กัลยา คงบัน
admin สพป.สมุทรสาคร
 
จำนวนโรงเรียน
103
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
จินตนา วิเศษสิงห์
วัดพันธุวงษ์
เข้าระบบ 115 ครั้ง
อันดับ 2
วรรณภา รุ่งฟ้า
บ้านวังจรเข้
เข้าระบบ 101 ครั้ง
อันดับ 3
พรสา โชติช่วง
หลวงสินธุ์ราษฎร์รังส
เข้าระบบ 99 ครั้ง
อันดับ 4
ศศิวิมล พงศ์เลิศวาที
บ้านชายทะเลบางกระเจ้
เข้าระบบ 94 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net