กัลยา คงบัน
admin สพป.สมุทรสาคร
 
จำนวนโรงเรียน
103
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองสมุทรสาคร
 2. อำเภอกระทุ่มแบน
 3. อำเภอบ้านแพ้ว


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.24%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.สมุทรสาคร

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


31.76%
จำนวนนักเรียน  148 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  6 4.05
เตี้ย  7 4.73
เริ่มอ้วน+อ้วน  7 4.73
ผอม+เตี้ย  13 8.78
อ้วน+เตี้ย  14 9.46
ไม่มีภาวะ  101 ร้อยละ 68.24


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
จินตนา วิเศษสิงห์
วัดพันธุวงษ์
เข้าระบบ 135 ครั้ง
อันดับ 2
พรทิพา แย้มประเสริฐ
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วั
เข้าระบบ 134 ครั้ง
อันดับ 3
วรรณภา รุ่งฟ้า
บ้านวังจรเข้
เข้าระบบ 112 ครั้ง
อันดับ 4
สมฤทัย ขุมนาค
บ้านยกกระบัตร
เข้าระบบ 109 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net