ปรีดา มานะกล้า
admin สพป.สตูล
 
จำนวนโรงเรียน
159
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองสตูล
 2. อำเภอควนโดน
 3. อำเภอควนกาหลง
 4. อำเภอท่าแพ
 5. อำเภอละงู
 6. อำเภอทุ่งหว้า
 7. อำเภอมะนัง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 78.30%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.สตูล

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


26.37%
จำนวนนักเรียน  3,587 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  155 4.32
เตี้ย  104 2.90
เริ่มอ้วน+อ้วน  339 9.45
ผอม+เตี้ย  167 4.66
อ้วน+เตี้ย  181 5.05
ไม่มีภาวะ  2,641 ร้อยละ 73.63


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
อุไรวรรณ บุญยิ่ง
อนุบาลทุ่งหว้า
เข้าระบบ 418 ครั้ง
อันดับ 2
พวงชฎา มัจฉา
บ้านท่ายาง
เข้าระบบ 184 ครั้ง
อันดับ 3
อานิกูล เก้าเอี้ยน
บ้านทุ่งดินลุ่ม
เข้าระบบ 172 ครั้ง
อันดับ 4
มาลัยวัลย์ เหมรา
บ้านปากบารา
เข้าระบบ 157 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net