ปรีดา มานะกล้า
admin สพป.สตูล
 
จำนวนโรงเรียน
159
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 38.52%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
อุไรวรรณ บุญยิ่ง
อนุบาลทุ่งหว้า
เข้าระบบ 414 ครั้ง
อันดับ 2
อานิกูล เก้าเอี้ยน
บ้านทุ่งดินลุ่ม
เข้าระบบ 165 ครั้ง
อันดับ 3
มาลัยวัลย์ เหมรา
บ้านปากบารา
เข้าระบบ 154 ครั้ง
อันดับ 4
อรวรรณ หิมมา
บ้านควน
เข้าระบบ 144 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net