ภิญพัชร์ ศรีอริยฤทธิ์
admin สพป.สงขลา เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
193
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 45.60%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
อุไร เส็มหย้ง
บ้านม้างอน
เข้าระบบ 422 ครั้ง
อันดับ 2
พนัสดา เจ๊ะหนุ่ม
บ้านห้วยบอน
เข้าระบบ 352 ครั้ง
อันดับ 3
โอวาท จันทร์ยก
บ้านคูหา
เข้าระบบ 242 ครั้ง
อันดับ 4
อุไร เพ็งลาย
ชุมชนบ้านนากัน
เข้าระบบ 174 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net