สิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์
admin สพป.สงขลา เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
139
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองสงขลา
 2. อำเภอสทิงพระ
 3. อำเภอจะนะ
 4. อำเภอนาทวี
 5. อำเภอเทพา
 6. อำเภอสะบ้าย้อย
 7. อำเภอระโนด
 8. อำเภอกระแสสินธุ์
 9. อำเภอรัตภูมิ
 10. อำเภอสะเดา
 11. อำเภอหาดใหญ่
 12. อำเภอนาหม่อม
 13. อำเภอควนเนียง
 14. อำเภอบางกล่ำ
 15. อำเภอสิงหนคร
 16. อำเภอคลองหอยโข่ง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.18%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.สงขลา เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


18.84%
จำนวนนักเรียน  69 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  4 5.80
เตี้ย  4 5.80
เริ่มอ้วน+อ้วน  2 2.90
ผอม+เตี้ย  3 4.35
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  56 ร้อยละ 81.16


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ประจักษ์ อารมณ์ฤทธิ์
วัดนาหม่อม
เข้าระบบ 222 ครั้ง
อันดับ 2
พิมพ์ชนก แก้วไชยศรี
วัดศรีไชย
เข้าระบบ 216 ครั้ง
อันดับ 3
ละออง สุวรรณ์
บ้านม่วงงาม
เข้าระบบ 149 ครั้ง
อันดับ 4
วาสนา หวังสวาสดิ์
บ้านเขาแดง (ราษฎร์อุ
เข้าระบบ 119 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net