สิรภัทร ปิ่นทองพันธุ์
admin สพป.สงขลา เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
139
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 39.03%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
พิมพ์ชนก แก้วไชยศรี
วัดศรีไชย
เข้าระบบ 213 ครั้ง
อันดับ 2
ละออง สุวรรณ์
บ้านม่วงงาม
เข้าระบบ 145 ครั้ง
อันดับ 3
ประจักษ์ อารมณ์ฤทธิ์
วัดนาหม่อม
เข้าระบบ 135 ครั้ง
อันดับ 4
วัสพร ทองล่อง
วัดบ่อสระวิทยาทาน
เข้าระบบ 109 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net