พัฒน์สิตา อธิพัฒน์เมธา
admin สพป.สิงห์บุรี
 
จำนวนโรงเรียน
99
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 27.53%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
พรรณภัสร์ เกิดแก้ว
วัดกลางธนรินทร์
เข้าระบบ 260 ครั้ง
อันดับ 2
นายสมศักดิ์ รักลี
วัดการ้อง
เข้าระบบ 84 ครั้ง
อันดับ 3
บังอร เขียวรอด
วัดโฆสิทธาราม
เข้าระบบ 67 ครั้ง
อันดับ 4
กิตติยา ทองเสม
วัดตลาดโพธิ์
เข้าระบบ 55 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net