ศิริพันธุ์ บุปผาเวียง
admin สพป.สกลนคร เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
182
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 46.70%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ชรีวรรณ คิดโสดา
บ้านดงห้วยเปลือย
เข้าระบบ 211 ครั้ง
อันดับ 2
เจริญ ผาใต้
บ้านสันติสุขสระแก้ว
เข้าระบบ 155 ครั้ง
อันดับ 3
พัชรินทร์ บัวหอม
บ้านดงอีด่อย
เข้าระบบ 142 ครั้ง
อันดับ 4
รัตน์ชนก ฝุ่นเงิน
บ้านหนองลาด
เข้าระบบ 136 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net