วิไลวรรณ โง่นแน่น
admin สพป.สกลนคร เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
255
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 46.18%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
เอื้อน บุญรุ่ง
บ้านคำเม็ก
เข้าระบบ 756 ครั้ง
อันดับ 2
นิภา บุญไชยโย
บ้านโคกมะนาวทันสมัย
เข้าระบบ 462 ครั้ง
อันดับ 3
ชลดา ก้องเวหา
ชุมชนบ้านท่าศิลา
เข้าระบบ 189 ครั้ง
อันดับ 4
วิไลพร อาจณะรงค์
บ้านบึงโน
เข้าระบบ 162 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net