วิไลวรรณ โง่นแน่น
admin สพป.สกลนคร เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
254
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองสกลนคร
 2. อำเภอกุสุมาลย์
 3. อำเภอกุดบาก
 4. อำเภอพรรณานิคม
 5. อำเภอพังโคน
 6. อำเภอวาริชภูมิ
 7. อำเภอนิคมน้ำอูน
 8. อำเภอวานรนิวาส
 9. อำเภอคำตากล้า
 10. อำเภอบ้านม่วง
 11. อำเภออากาศอำนวย
 12. อำเภอสว่างแดนดิน
 13. อำเภอส่องดาว
 14. อำเภอเต่างอย
 15. อำเภอโคกศรีสุพรรณ
 16. อำเภอเจริญศิลป์
 17. อำเภอโพนนาแก้ว
 18. อำเภอภูพาน


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.สกลนคร เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
เอื้อน บุญรุ่ง
บ้านคำเม็ก
เข้าระบบ 759 ครั้ง
อันดับ 2
นิภา บุญไชยโย
บ้านโคกมะนาวทันสมัย
เข้าระบบ 467 ครั้ง
อันดับ 3
ชลดา ก้องเวหา
ชุมชนบ้านท่าศิลา
เข้าระบบ 191 ครั้ง
อันดับ 4
วิไลพร อาจณะรงค์
บ้านบึงโน
เข้าระบบ 167 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net