วริญทิพย์ เครือทองศรี
admin สพป.สกลนคร เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
175
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองสกลนคร
 2. อำเภอกุสุมาลย์
 3. อำเภอกุดบาก
 4. อำเภอพรรณานิคม
 5. อำเภอพังโคน
 6. อำเภอวาริชภูมิ
 7. อำเภอนิคมน้ำอูน
 8. อำเภอวานรนิวาส
 9. อำเภอคำตากล้า
 10. อำเภอบ้านม่วง
 11. อำเภออากาศอำนวย
 12. อำเภอสว่างแดนดิน
 13. อำเภอส่องดาว
 14. อำเภอเต่างอย
 15. อำเภอโคกศรีสุพรรณ
 16. อำเภอเจริญศิลป์
 17. อำเภอโพนนาแก้ว
 18. อำเภอภูพาน


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.71%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.สกลนคร เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


30.14%
จำนวนนักเรียน  720 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  51 7.08
เตี้ย  67 9.31
เริ่มอ้วน+อ้วน  61 8.47
ผอม+เตี้ย  24 3.33
อ้วน+เตี้ย  14 1.94
ไม่มีภาวะ  503 ร้อยละ 69.86


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
รินยา อินธิแสง
อนุบาลโพนนาแก้ว
เข้าระบบ 165 ครั้ง
อันดับ 2
นางดอกจันทร์ นันทราช
บ้านหนองปลาดุกศรีวิท
เข้าระบบ 142 ครั้ง
อันดับ 3
ยุวรีภรณ์ งอยปัดพันธ์
บ้านนาตาลคำข่า
เข้าระบบ 118 ครั้ง
อันดับ 4
เยาวเรศ หงษ์ณี
นาแก้วพิทยาคม
เข้าระบบ 107 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net