วริญทิพย์ เครือทองศรี
admin สพป.สกลนคร เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
175
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
รินยา อินธิแสง
อนุบาลโพนนาแก้ว
เข้าระบบ 144 ครั้ง
อันดับ 2
นางดอกจันทร์ นันทราช
บ้านหนองปลาดุกศรีวิท
เข้าระบบ 132 ครั้ง
อันดับ 3
ยุวรีภรณ์ งอยปัดพันธ์
บ้านนาตาลคำข่า
เข้าระบบ 114 ครั้ง
อันดับ 4
ชลัทดา ทัศคร
ชุมชนนิรมัย
เข้าระบบ 83 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net