มาลัย ฉายศรี
admin สพป.สมุทรสงคราม
 
จำนวนโรงเรียน
70
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
 2. อำเภอบางคนที
 3. อำเภออัมพวา


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.สมุทรสงคราม

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
กรรณิกา คำทุม
บ้านรางห้าตำลึง(สายบ
เข้าระบบ 158 ครั้ง
อันดับ 2
จิราพร จันทร์แพ
บ้านบางบ่อ
เข้าระบบ 148 ครั้ง
อันดับ 3
บัณฑิตา สิทธิพงศากุล
วัดนางพิมพ์(สมกิตติร
เข้าระบบ 146 ครั้ง
อันดับ 4
มิ่งขวัญ สุขสมสกุล
อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เล
เข้าระบบ 130 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net