มาลัย ฉายศรี
admin สพป.สมุทรสงคราม
 
จำนวนโรงเรียน
71
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 47.89%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ชาลิสา บุราณรมย์
บ้านรางห้าตำลึง(สายบ
เข้าระบบ 149 ครั้ง
อันดับ 2
บัณฑิตา สิทธิพงศากุล
วัดนางพิมพ์(สมกิตติร
เข้าระบบ 138 ครั้ง
อันดับ 3
จิราพร จันทร์แพ
บ้านบางบ่อ
เข้าระบบ 134 ครั้ง
อันดับ 4
มิ่งขวัญ สุขสมสกุล
อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เล
เข้าระบบ 128 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net