สุริรัชต์ ดีล้น
admin สพป.สุโขทัย เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
162
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองสุโขทัย
 2. อำเภอบ้านด่านลานหอย
 3. อำเภอคีรีมาศ
 4. อำเภอกงไกรลาศ
 5. อำเภอศรีสัชนาลัย
 6. อำเภอศรีสำโรง
 7. อำเภอสวรรคโลก
 8. อำเภอศรีนคร
 9. อำเภอทุ่งเสลี่ยม


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 93.67%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.สุโขทัย เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


32.40%
จำนวนนักเรียน  15,141 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  1,230 8.12
เตี้ย  528 3.49
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,997 13.19
ผอม+เตี้ย  437 2.89
อ้วน+เตี้ย  713 4.71
ไม่มีภาวะ  10,236 ร้อยละ 67.60


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ชยาภรณ์ กลับทุ่ง
บ้านป่าคา
เข้าระบบ 202 ครั้ง
อันดับ 2
วิมลพรรณ พวงแก้ว
บ้านป่ากล้วย
เข้าระบบ 164 ครั้ง
อันดับ 3
โกวิทย์ วงศ์โห้
บ้านหนองบัว(ศรีนคร)
เข้าระบบ 136 ครั้ง
อันดับ 4
พรนภา พรมกลาง
บ้านพระปรางค์
เข้าระบบ 112 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net