สุริรัชต์ ดีล้น
admin สพป.สุโขทัย เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
162
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 40.90%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ชยาภรณ์ กลับทุ่ง
บ้านป่าคา
เข้าระบบ 192 ครั้ง
อันดับ 2
วิมลพรรณ พวงแก้ว
บ้านป่ากล้วย
เข้าระบบ 158 ครั้ง
อันดับ 3
โกวิทย์ วงศ์โห้
บ้านหนองบัว(ศรีนคร)
เข้าระบบ 128 ครั้ง
อันดับ 4
สิริรัตน์ ศรีสวัสดิ์
วัดปากคลองช้าง
เข้าระบบ 98 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net