ประพันธ์ จันทร์จเร
admin สพป.สุโขทัย เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
128
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.98%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
อัจฉราพร โพธิ์ดี
บ้านวังกร่าง
เข้าระบบ 139 ครั้ง
อันดับ 2
สิริภรณ์ วงศ์วิเศษ
บ้านนาสระลอย
เข้าระบบ 131 ครั้ง
อันดับ 3
ธีริศรา ชาวสวน
บ้านยางเมือง
เข้าระบบ 111 ครั้ง
อันดับ 4
ชลธิชา ช่วยท้าว
บ้านตลิ่งชัน
เข้าระบบ 102 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net