วริทธิ์ จารุเกษม
admin สพป.สระแก้ว เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
118
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 41.74%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
นิภาพร อินทพันธ์
บ้านจัดสรรสามัคคี
เข้าระบบ 97 ครั้ง
อันดับ 2
เกศรา สีดำ
ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้าน
เข้าระบบ 95 ครั้ง
อันดับ 3
จารุภา ไชยดี
บ้านทับใหม่
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 4
สุภาพร ประศาสน์ธรรม
บ้านท่าเกวียน
เข้าระบบ 89 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net