ปิยะรัตน์ สาริกา
admin สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
180
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
พรสวรรค์ ขาวแร่
บ้านพอกหนองแข้
เข้าระบบ 251 ครั้ง
อันดับ 2
ฐานิกา พรหมทา
ชุมชนบ้านหนองคู
เข้าระบบ 245 ครั้ง
อันดับ 3
[บุญหนา ศรีชัย
บ้านหนองอาคูณ
เข้าระบบ 209 ครั้ง
อันดับ 4
ผุสรารัตน์ ชัยภา
บ้านตาทอง
เข้าระบบ 176 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net