รุจิราภรณ์ หลาวทอง
admin สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
258
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. ดูข้อมูลภาวะทุพโภชนา Graph ดูการส่งงาน
2561
ดูการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
ดูการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ธนพร ไพบูลย์โรจน์รุ่ง
บ้านโนนคูณ(โนนคูณ)
เข้าระบบ 339 ครั้ง
อันดับ 2
พิมพ์พิกุณฑ์ พิทักษ์ไหมทอง
บ้านบูรพา
เข้าระบบ 277 ครั้ง
อันดับ 3
นางศักดิ์ศรี เจริญเชาว์
บ้านอีต้อม
เข้าระบบ 128 ครั้ง
อันดับ 4
ลักษณ์ กาทอง
บ้านโพนดวน
เข้าระบบ 115 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net