พนมรัก นันพนัก
admin สพป.ลำพูน เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
94
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 36.70%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ประทิน มณีขัติย์
บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้ว
เข้าระบบ 490 ครั้ง
อันดับ 2
วันพา จันทะสินธุ์
วัดชัยสถาน
เข้าระบบ 179 ครั้ง
อันดับ 3
เจตฎาภรณ์ อยู่สุขี
บ้านห้วยส้ม
เข้าระบบ 156 ครั้ง
อันดับ 4
อำไพ คันใจ
วัดช้างค้ำ
เข้าระบบ 130 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net