เกศสุดา ศรีใจ
admin สพป.ลำปาง เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
93
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สุวรรณี สีสุวรรณ์
บ้านแม่ม่า
เข้าระบบ 316 ครั้ง
อันดับ 2
เจด็จ เจต๊ะวัน
ทุ่งฮั้ววิทยา
เข้าระบบ 163 ครั้ง
อันดับ 3
อิทธิเดช พงษ์นิกร
บ้านเลาสู
เข้าระบบ 86 ครั้ง
อันดับ 4
สุชัญญา ต้อนรับ
บ้านทุ่งผึ้ง
เข้าระบบ 81 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net